Medicijngesprek

Bent u 65 jaar of ouder en gebruikt u dagelijks 5 of meer medicijnen?

Dan kunt u in aanmerking komen voor een medicijngesprek.

Wat is een medicijngesprek?

Een medicijngesprek is een manier om samen met u en uw arts te beoordelen of de medicijnen die u gebruikt het gewenste effect hebben. Het medicijngesprek bestaat uit een aantal onderdelen.

Allereerst hebt u een gesprek met de apotheker. In dit gesprek let de apotheker met name op de volgende punten:

  • Hebt u last van hinderlijke bijwerkingen
  • Zijn er praktische problemen met het innemen van de medicijnen. Bv een probleem met de verpakking of moeite met het slikken.
  • Wordt uw aandoening volgens de laatste richtlijnen en met de juiste medicijnen behandeld.
  • Ontbreken er geen noodzakelijke medicijnen.
  • Gebruikt u geen medicijnen die mogelijk niet langer noodzakelijk zijn.
  • Gebruikt u geen medicijnen die minder geschikt voor u zijn, bv vanwege een andere aandoening.

Aan het eind van dit gesprek maakt de apotheker met u een lijst van punten die met de arts besproken zullen worden.

Vervolgens maakt de apotheker een afspraak met uw arts om deze punten te bespreken. De arts kan in dit gesprek ook nog eigen punten inbrengen.

De uitkomst van het gesprek met uw arts ontvangt u schriftelijk. Dit is het medicijnbehandelplan. In dit plan staan de adviezen die u ontvangen hebt en de eventuele wijzigingen die afgesproken zijn.

Vergoeding

Het medicijngesprek is niet gratis, maar in de apotheek hoeft u hiervoor niet te betalen. Het medicijngesprek is opgenomen in de basisverzekering, maar kan geheel of gedeeltelijk onder het eigen risico vallen. Verzekeraars hebben ieder hun eigen vergoedingsafspraken en tarieven bepaald.

Vertrouwelijk

De apotheker heeft net als de huisarts een beroepsgeheim. Dit betekent dat de informatie uit het medicijngesprek alleen gebruikt wordt voor de beoordeling van uw medicijngebruik. Voor aanvang van het gesprek wordt een verklaring ondertekend door u en de apotheker. Ook de huisarts tekent deze verklaring op een later moment. De inhoud van het gesprek wordt niet doorgegeven aan uw verzekeraar.

Aanvraag van een medicijngesprek

U kunt door de apotheek of door uw arts uitgenodigd worden voor een medicijngesprek. Daarnaast kunt u ook zelf in de apotheek aangeven als u een medicijngesprek wilt hebben. Wij controleren dan of u aan de voorwaarden van uw verzekeraar voldoet. Komt u niet in aanmerking voor een medicijngesprek of hebt u een specifieke vraag over uw geneesmiddel dan kunt u altijd een gesprek met de apotheker aanvragen.