Cliëntenpanel

Cliëntenpanel Stichting Samenwerking Gezondheidscentrum Dillenburg (SSGD)

Uw mening telt!

De zorgverleners binnen de SSGD vinden de mening van cliënten belangrijk. Uw ervaringen en wensen over bepaalde zaken zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg. Daarom is er binnen de SSGD een digitaal cliëntenpanel. Onder cliënten vallen alle patiënten van huisartsenpraktijk Dillenburg.

De SSGD kan zich voorstellen dat u vragen heeft over het hoe en waarom van zo’n panel en wat er precies van de leden van een cliëntenpanel verwacht wordt. Daarom hieronder een toelichting over het cliëntenpanel.

Waarom een cliëntenpanel?

Door deel te nemen aan het digitale cliëntenpanel kunt u uw mening geven over stellingen of antwoorden geven op vragen die u minimaal twee keer per jaar per e-mail krijgt toegestuurd. Zo kunt u mede invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening binnen de SSGD.

Hoe werkt een cliëntenpanel?

Aan de panelleden wordt een korte vragenlijst of stelling voorgelegd over een veelvoud van onderwerpen. Dit kan de kwaliteit van zorg betreffen, de samenwerking, de informatie, bepaalde voorzieningen, patiëntveiligheid e.d. De reacties worden meegenomen in het beleid van de SSGD.

Bescherming van uw gegevens

Indien u deelneemt aan dit digitale cliëntenpanel worden uw persoonlijke gegevens uiteraard beschermd. Wij vragen van u uw naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. De door u verstrekte informatie wordt door de SSGD opgeslagen en beheerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening en niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw gegevens altijd laten wijzigen of laten verwijderen uit het bestand.

Meer informatie over de SSGD

Onder de Stichting Samenwerking Gezondheidscentrum Dillenburg vallen de huisartsen van Dillenburg, Stichting Alphense Fysiotherapiepraktijken (SAF) en de Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of praktijkondersteuner. Wilt u zich ook aanmelden voor dit cliëntenpanel dan staat hieronder hoe u dit kunt doen.

Aanmelden

Meld u aan voor het cliëntenpanel

Hier vindt u de laatste uitslagen van het cliëntenpanel: