Header Fysiotherapie van den Berg

Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF)

Samenwerking drie fysiopraktijken

SAF staat voor de Stichting Alphense Fysiotherapeuten. Deze stichting is in 2011 opgericht door 3 praktijken uit Alphen aan den Rijn.

 • Fysio Alphen
 • Fysiotherapie Van den Berg
 • Douglas Fysiotherapie

Met deze stichting beantwoorden wij aan de vraag zoals die o.a. komt uit de huidige zorgsector, verzekeraar, kwaliteitscriteria in het vak, samenwerking met andere disciplines en de overheid. Door samenwerking kan de patiënt effectiever geholpen worden door de goede verwijzingen vanuit de artsen, duidelijke afspraken in de taken van verschillende behandelaren en goede communicatie onderling. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over taken en (terug)rapportages tussen de verschillende zorgverleners. Samen staan we dus sterk en kan de kwaliteit in de zorg op meerdere vlakken worden verbeterd.

SAF werkt samen met Alphense zorgverleners

 • Huisartsenpraktijk Prelude
  Het principe van de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) biedt de mogelijkheid tot een goede samenwerking. De zorgprogramma’s van de SSEP (de Stichting Samenwerkingsverband Eerstelijn Prelude), opgesteld door Huisartsenpraktijk Prelude, Samenwerkende Apotheken Alphen en de Stichting Alphense Fysiotherapeuten, zijn gebaseerd op de landelijk geldende adviezen en richtlijnen. In het zorgprogramma staan de taken beschreven van huisarts/ praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut en overige disciplines uitvoeren. Daarnaast staat de onderlinge informatie-uitwisseling omschreven.
  Ook werken zij nauw samen bij de behandeling van patiënten van patiënten met diabetes mellitus II.
 • Huisartsenpraktijk Lupine
  Vanaf begin 2012 zijn de gesprekken gestart met huisartsenpraktijk Lupine, SAF en Samenwerkende Apotheken Alphen om te bepalen welke zorgprogramma’s hier ingezet gaan worden. SSGL - Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine is een organisatie die de beste zorg biedt in de directe leefomgeving voor bewoners van Alphen aan den Rijn met chronische ziekten en ouderen. Onze zorg voldoet aan landelijke kwaliteitscriteria en is afgestemd op de behoeften van deze doelgroepen. Om dit te bieden werken de verschillende zorgverleners intensief samen en volgens protocollen. We streven naar een grote betrokkenheid van de deelnemers bij de zorgprogramma’s. Voor het realiseren van onze doelstellingen hebben wij het belang van onze doelgroepen, de kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke aspecten altijd goed voor ogen. Dit betekent voor ons dat het persoonlijk karakter van de zorg belangrijk is. We kennen de mensen en de moeilijkheden die zij ondervinden. Onze organisatie moet voor gebruikers laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar zijn.
 • Samenwerkende Apotheken Alphen
  Apotheek Allart
  Apotheek De Herenhof
  Apotheek De Hoge Zijde
  Apotheek Prelude
  Apotheek Ridderveld
  DagNacht Apotheek
 • Diëtistenpraktijk de Voediëtist
HKZFysiotherapie van den Berg heeft een HKZ certificaat voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.

 • Z&Z
 • Achmea
 • Menzis
 • InPraktijk
 • KNGF
 • VVH
 • SAF
 • Schoudernetwerk
 • SPA