Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

- de adviezen van de huisarts
- de uitslag van onderzoeken
- de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.


Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken kunt u gebruik maken van mijngezondheid.net en/of de MedGemak-app. Indien u hier nog geen gebruik van maakt, kunt u zich via de website aanmelden. Hier vindt u tevens een filmpje over het gebruik van mijngezondheid.net. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 0172-447922.

Open gegevens bekijken JPEG

Verminderde bezetting praktijk

De komende drie weken hebben wij op de praktijk door buitengewone omstandigheden een verminderde bezetting. Dat betekent dat er minder ruimte is voor spreekuren. Hierdoor kunt u mogelijk te maken krijgen met een langere wachttijd voor u bij de huisarts terecht kunt.

Wij hopen op uw begrip.

Uitslag enquête digitaal cliëntenpanel

uitslag enquete

Graag willen wij u laten weten dat wij enorm blij zijn met de vele cliënten die de enquête hebben ingevuld. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook nieuwsgierig bent naar de uitslag van de enquête en welke acties er ondernomen worden naar aanleiding van de uitslag.

Belangrijkste bevindingen.

- Er is tevredenheid over de afhandeling van zorg.
- Er is tevredenheid over de gegeven informatie (wel moet er aandacht zijn voor het actualiseren van de website).
- Een deel van de mensen stelt de zorgvraag (nog steeds) uit door de coronacrisis;
- Het meeste contact is of telefonisch geweest of via MGn/ Medgemak;
- Een deel van de patiënten maakt geen gebruik van MGn/Medgemak omdat zij hier niet mee bekend is of het voordeel ervan niet kent.

Leerpunten / acties nav de enquête:

- Patiënten kunnen inmiddels veilig naar de apotheek, huisarts en fysiotherapeut. Hiervoor zijn allerlei maatregelen genomen. Als u een zorgvraag heeft dan kunt u zonder problemen een afspraak maken (nu alleen nog telefonisch) bij uw huisarts of fysiotherapeut.
- Het actualiseren van de informatie op de website is een aandachtspunt. Er wordt momenteel nagedacht over een nieuwe en modernere vormgeving van de website
- Het gebruik van MGn/Medgemak heeft (zeker in deze tijd) veel voordelen voor patiënten. Wij stimuleren het gebruik hiervan en zullen hier meer bekendheid aan gaan geven. Indien u al nieuwsgierig bent dan vindt u deze informatie op mijngezondheid.net

Wij streven er naar om twee keer per jaar een aantal vragen of een stelling aan u voor te leggen om zo onze kwaliteit van zorg en samenwerking met de eerstelijns zorgverleners binnen Alphen aan den Rijn te toetsen. Wij hopen dat u de volgende keer weer net zo enthousiast reageert als deze keer.

Wil u zich ook aanmelden voor het cliëntenpanel? Dan kunt u zich aanmelden via deze link

Alle zorgverleners van gezondheidscentrum Dillenburg wensen u een fijne zomer toe

Bloedafname op afspraak bij het SCAL

Vanaf 2 juni werkt het SCAL, óók voor de bloedafname, alleen op afspraak. Door op afspraak te werken, zorgt het SCAL voor een veilige omgeving voor zowel de patiënten als de medewerkers. Hiermee draagt het SCAL  bij aan het verkleinen van de kans op verdere besmettingen met het coronavirus.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 071-5160020 tussen 13:00u en 15:00u of online via deze link.

SCAL

Aangepaste spreekuren

Nu de Coronazorg minder capaciteit vraagt, van zowel huisartsen en ziekenhuizen als IC’s, gaat uw huisarts weer aangepaste spreekuren doen.

Eén van de belangrijkste knelpunten is het aantal mensen in de wachtkamer. Deze ruimte is normaal één van de drukste ruimtes van de praktijk. Het is dan ook moeilijk 1,5 meter afstand te houden bij het normale aantal spreekuren. Mede hierdoor is het aantal spreekuurplekken beperkt.

Daarom willen we met u een aantal regels doornemen:

  1. Patiënten kunnen alleen worden gezien na telefonisch overleg met de assistente. Aanlopen bij de praktijk is niet mogelijk.
  2. Bij klachten die kunnen wijzen op Corona (hoesten, koorts en/of benauwdheid) kunt u telefonisch contact opnemen en zal de assistente overleggen met uw huisarts. Kom in ieder geval niet naar de praktijk!
  3. Tijdelijk is het niet mogelijk afspraken te maken via de website of via MGn.
  4. Kom zo veel mogelijk alleen naar het spreekuur. Wordt u gereden, laat dan uw chauffeur buiten wachten.
  5. Kom precies op het afgesproken tijdstip, dus niet te laat maar ook niet te vroeg.
  6. Het aantal afspraakplekken is beperkt. Daarom zal de assistente met u bespreken of een klacht ook op een andere manier kan worden afgehandeld. Denk daarbij aan een e-consult, telefonisch overleg, beeldbellen of via het opsturen van foto’s (MijnGezondheid.net).
  7. Er wordt nog gekeken hoe de spreekuren van de praktijkondersteuners weer ingevuld kunnen worden.
  8. Heeft u zelf een bloeddrukmeter dan kunnen uw waardes worden doorgegeven via MGn of Engage. Vraag meer informatie aan uw assistente of praktijkondersteuner.
  9. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen patiënten geldt in de praktijk een aangepaste looproute. Probeer zoveel mogelijk de trap te nemen en als u met de lift gaat mogen hier maximaal 2 personen in.

Als iedereen zich aan deze regels houdt kunt u veilig naar de dokter. Ook zorgen we met z’n allen voor een veilige werkplek voor ons en voor ons personeel.

Corona en het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Door de Corona is de zorg momenteel anders georganiseerd dan u van ons gewend bent. Mensen met Corona klachten worden beoordeeld op een speciaal daartoe in het leven geroepen "Corona Spoedpost". Om een goede beoordeling te kunnen doen van de ernst van de situatie is er op landelijk niveau besloten tot het tijdelijk beschikbaar maken van een deel van het medisch dossier voor de dokterspost/Corona Spoedpost. Dit leidt ertoe dat uw dokter en assistentes op de huisartsenpost na uw mondelinge toestemming het belangrijkste deel van uw dossier kunnen inzien. Meer informatie vindt u op https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

Dit bericht geldt voor mensen die zelf nog nooit een keuze hebben gemaakt voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Bij patiënten die in het verleden hebben aangegeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden uitgewisseld, blijft deze wens gerespecteerd. Wilt u naar aanleiding van dit bericht alsnog een belangrijk gedeelte van uw dossier delen, dan kunt u dit aangeven via de website https://www.volgjezorg.nl

Omzetting e-Vita naar Engage

Patiënten die e-Vita gebruiken hebben vrijdag 20 maart een e-mail ontvangen van Philips VitalHealth Software dat e-Vita wordt omgezet naar Engage. Deze patiënten zullen een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen per e-mail. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de praktijkondersteuner of dokterassistente. Dit mag telefonisch maar - liefst - per e-Consult MijnGezondheid.net.

Informatie over het coronavirus

GHCD COVID nov

De zorg in Gezondheidscentrum Dillenburg: veilig en toegankelijk

De zorg van uw zorgverleners in Gezondheidscentrum Dillenburg is weer opgestart. Als u hulp nodig heeft dan kunt u bij ons op een veilige manier terecht voor uw zorg. Er zijn allerlei maatregelen genomen om de zorg weer op een veilige manier te kunnen geven. Zo zijn de spreekuurtijden en looproutes aangepast, stimuleren we mensen om gebruik te maken van digitale middelen zoals MijnGezondheid.net en Engage, en houden we zoveel mogelijk rekening met het aantal mensen dat tegelijk aanwezig is in het gebouw. Als dat nodig is zal tijdens het spreekuur gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De spreekuren van huisartsenpraktijk Dillenburg zijn inmiddels gestart en hiervoor kunt u (voorlopig alleen telefonisch) een afspraak maken via de assistente. De richtlijnen voor het spreekuur vindt u via deze link.

Ook de fysiotherapeuten zijn weer volledig open voor behandeling. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Apotheek de Hoge Zijde is weer geopend, maar kan slechts een beperkt aantal mensen tegelijk ontvangen. Medicatie-uitgifte vindt bij voorkeur plaats via de medicatiekluis.

Vanaf 2 juni werkt het SCAL, óók voor de bloedafname, alleen op afspraak. Klik op deze link om een afspraak te maken.

Het advies ‘blijf thuis bij klachten die kunnen wijzen op corona’ blijft van kracht. Heeft u klachten die kunnen wijzen op Corona? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de GGD op telefoonnummer 0800-1202.of meer informatie vinden op de website van het RIVM of thuisarts.nl.

Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook aan onze huisartsenpraktijk. Ook als u corona heeft, kunt u nog steeds met uw vragen bij de huisarts terecht. Als wij weten dat u corona heeft, kunnen we goede voorzorgsmaatregelen treffen zodat de huisarts en de medewerkers u veilig zorg kunnen bieden.

Overige vragen

Voor andere vragen en antwoorden kunt u kijken op thuisarts.nl, de website van het RIVM of bellen met het door de overheid ingestelde telefoonnummer 0800-1351 (gratis).

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

ISO9001 gecertificeerd

KIWA ISO9001 GHCDDe huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben van Kiwa een ISO9001 certificaat ontvangen voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.