Praktijkregels

De huisartsengroep van Gezondheidscentrum Dillenburg bestaat uit vier huisartsen: dhr. dr den Heijer, dhr. drs. van Selm, dhr. drs. Spruit en dhr. dr. Troe. Patiënten staan ingeschreven bij één van de huisartsen en hebben een vaste huisarts. Tevens is mw. dr. Vonk als huisarts in dienst bij de praktijken. Zij werkt op de maandag voor de praktijk van dr den Heijer en op de vaste ‘vrije’ dagen van de huisartsen (woensdag en donderdag). Tijdens afwezigheid van een van de huisartsen wordt voor urgente problemen waargenomen door de andere huisartsen.

Buiten bovengenoemde artsen werken ook co-assistenten, semi-artsen en artsen in opleiding in de praktijken. Zie ook hieronder.

Contactinformatie

Zie hier.

Spreekuur en terugbelspreekuur

Alle huisartsen werken met een spreekuur volgens afspraak. Om een afspraak bij de huisarts te maken kunt u contact opnemen met de assistente. Het is dagelijks tot 11.00 uur mogelijk om via de assistente een afspraak te maken. Na 11.00 uur worden geen afspraken meer gemaakt.

Tijdens de afspraak op het spreekuur behandelt de huisarts slechts één klacht per consult. Tussen 10.30 uur en 12.30 uur (tijden zijn indicatief) houden de huisartsen het telefonisch terugbelspreekuur. Het telefonische spreekuur is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van uitslagen (uitslagen worden in de regel niet door de assistente doorgegeven). Om teruggebeld te worden door de huisarts moet u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur bij de assistente. Als u vóór 10.00 uur belt is het (als er nog plek is) mogelijk om dezelfde dag teruggebeld te worden.

Visites

Visites voor dezelfde dag moeten voor 10.00 uur bij de assistente worden aangevraagd. Overigens bestaat de uitdrukkelijke voorkeur om naar het Gezondheidscentrum te komen, omdat u bij klachten daar vaak beter en uitgebreider kan worden onderzocht en geholpen. Het is aan uw huisarts om de afweging te maken of er voor uw klacht een visite wordt gereden.

Bij patiënten die buiten Alphen aan den Rijn wonen kunnen geen visites worden gereden, ook niet bij spoedgevallen. Naast bepalingen met betrekking tot aanrijtijden is dit organisatorisch onmogelijk.

Herhaalmedicatie

Indien u chronische medicatie gebruikt kunt een herhaling van de medicatie aanvragen via internet (met behulp van MijnGezondheid.net, zie onder) of telefonisch via de receptenlijn: 0172-447929. Ook is het in sommige gevallen mogelijk gebruik te maken van de chronische herhaalservice van de apotheek (meer informatie bij de apotheek).

Afspraken maken via internet met MijnGezondheid.net

Via een beveiligde website (MijnGezondheid.net, inloggen met DigiD met sms functie) kunt u via internet 24 uur per dag en zeven dagen per week afspraken maken, medicatie herhalen en een e-mail consult aan vragen. U kunt MijnGezondheid.net aanvragen met behulp van een formulier dat u kunt verkrijgen aan de balie. Meer informatie over de voorwaarden en een demonstratie over MijnGezondheid.net vindt u hier. U vindt op deze pagina ook een link naar een digitaal aanmeldformulier.

Patiëntengegevens

De patiëntengegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. U heeft recht op inzage in uw eigen medische gegevens (hieraan kunnen kosten verbonden zijn). Indien u uw eigen gegevens wilt inzien, dan dient u dit te bespreken met uw huisarts. Uw medicatiegegevens worden gedeeld met de apotheken in Alphen aan den Rijn, zodat een optimale medicatiebewaking is gewaarborgd. U wordt om toestemming gevraagd voor uitwisseling van medische gegevens met andere zorgverleners (huisartsenpost!), zodat ook buiten kantooruren een optimale behandeling mogelijk is.

Bijna iedere Nederlander is ingeschreven bij een huisarts. De Stichting Inschrijving op Naam (ION) beheert deze relatie. De huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg maken gebruik van de ION database. Voor meer informatie zie de website van Stichting ION.

Opleiding en onderzoek

Het gezondheidscentrum heeft een samenwerkingsrelatie met de Universiteit Leiden in het kader van de opleiding tot huisarts. Dit betekent dat er huisartsen in opleiding werkzaam zullen zijn onder verantwoordelijkheid van de huisartsen Meekma en Van Selm. In de praktijk van huisarts Spruit loopt met regelmaat een co-assistent of semi-arts mee. Ook kunnen er soms stagiaires van de opleiding tot doktersassistente werkzaam zijn. Vanuit de samenwerking met de Universiteit Leiden krijgen wij soms verzoeken om mee te werken aan wetenschappelijke onderzoeken. Het is dus mogelijk dat u via ons verzocht wordt mee te werken aan een onderzoek. Deze deelname is altijd geheel vrijwillig!

Gedragsregels

De huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg willen dat medewerkers en patiënten respectvol met elkaar om te gaan. Schelden en dreigen worden dan ook niet geaccepteerd. Aan deze persoon wordt door de huisarts een schriftelijke waarschuwing gestuurd (gele kaart brief). Iemand die zich schuldig maakt aan verbaal geweld, krijgt éénmaal de kans zijn of haar excuses aan te bieden en schriftelijk vast te leggen zich in het vervolg fatsoenlijk te gedragen. Een tweede maal schelden of dreigen leidt tot uitzetting uit de praktijk. Een persoon die lichamelijk geweld gebruikt, wordt onverwijld en definitief verwijderd uit de praktijk en er wordt aangifte gedaan bij de politie. Ook het niet betalen van rekeningen ondanks herinneringen en incassoprocedures leidt tot uitzetting uit de praktijk.

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Vanaf 2015 is in Gezondheidscentrum Dillenburg een start gemaakt met het continu meten van patiënttevredenheid. Wij zijn namelijk benieuwd naar uw ervaringen met onze huisartspraktijk en onze medewerkers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg (www.huisartsprestatiemonitor.nl) en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek. Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als huisartsenpraktijk komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Klachten/ideeën/suggesties

Indien u tevreden of ontevreden bent, een klacht heeft, of een idee of suggestie wilt aandragen, horen wij dat graag. Uw klachten, ideeën en/of suggesties kunnen ons helpen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat u laagdrempelig gebruik maakt van het klachtenformulier. U mag op het klachtenformulier ook zaken aangeven die niet puur medisch-inhoudelijk van aard zijn. Een en ander kunt u via deze website regelen. Bij de balie kunt u een papieren klachtenformulier verkrijgen. De huisartsen zijn aangesloten bij een regeling voor klachtenbehandeling.

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

NEN-EN 15224 gecertificeerd

NEN15224
De huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben van Kiwa een NEN-EN15224 certificaat ontvangen voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg. Klik hier om dit te controleren.