Eerste resultaten BCG-PRIME studie

Meerdere patiënten hebben een actieve bijdrage geleverd aan de BCG-PRIME studie van het LUMC.

De eerste resultaten vanuit deze studie zijn inmiddels bekend: het tuberculosevaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen COVID-19. De onderzoekers gaan verder met de studie om te beoordelen of het vaccin wel bescherming biedt tegen serieuze luchtweginfecties en of ernstige vormen/beloop van COVID-19.

Wij willen een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit belangrijke onderzoek!