Urinecontroles

De afgelopen tijd zijn er diverse malen opmerkingen geweest over de procedure van het nakijken van de urines. Hierover het volgende.