Cliëntenpanel

Cliëntenpanel Stichting Samenwerking Gezondheidscentrum Dillenburg (SSGD)

Uw mening telt!

De zorgverleners binnen de SSGD vinden contacten met cliënten en de mening van cliënten  belangrijk. Uw ervaringen en wensen over bepaalde zaken zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg. Daarom is er binnen de SSGD een cliëntenpanel. Onder cliënten vallen alle patiënten van huisartsenpraktijk Dillenburg.

De SSGD kan zich voorstellen dat u vragen heeft over het hoe en waarom van zo’n panel en wat er precies van de leden van een cliëntenpanel verwacht wordt. Daarom hieronder een  toelichting over het cliëntenpanel.

Waarom een cliëntenpanel?

Door deel te nemen aan het cliëntenpanel kunt u uw mening kenbaar maken en zo mede invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening binnen de SSGD.

Door het delen van uw ervaringen en wensen wordt een beter beeld gevormd van wat er onder de cliënten leeft. De vergaderingen van het cliëntenpanel worden bijgewoond worden door een huisarts, apotheker en een fysiotherapeut.

Hoe werkt een cliëntenpanel?

Twee keer per jaar komt het cliëntenpanel bijeen voor overleg. Aan de panelleden wordt een korte vraag of stelling  voorgelegd over een veelvoud van onderwerpen. Dit kan de kwaliteit van zorg betreffen, de samenwerking, de informatie, bepaalde voorzieningen, patiëntveiligheid e.d. De reacties worden meegenomen in het beleid van de SSGD.

Bescherming van uw gegevens

Indien u zitting heeft in een cliëntenpanel worden uw persoonlijke gegevens uiteraard beschermd. De door u verstrekte informatie wordt door de SSGD opgeslagen en beheerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het cliëntenpanel en niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw gegevens altijd laten wijzigen of laten verwijderen uit het bestand.

Meer informatie over de SSGD

Onder de Stichting Samenwerking Gezondheidscentrum Dillenburg vallen de huisartsen van Dillenburg, Stichting Alphense Fysiotherapiepraktijken (SAF) en de samenwerkende Alphense apotheken.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of praktijkverpleegkundige. Wilt u zich ook aanmelden voor dit cliëntenpanel dan staat hieronder hoe u dit kunt doen.

Aanmelden

Meld u aan voor het cliëntenpanel