De zorgmap

 • ZorgmapDM
 • ZorgmapCOPD

Voor wie is de zorgmap bedoeld?

De zorgmap is een onderdeel van de zorgprogramma’s die binnen gezondheidscentrum Dillenburg worden aangeboden aan patiënten met een chronische aandoening. Op dit moment zijn de zorgprogramma’s diabetes en COPD actief, later dit jaar volgen ook osteoporose, hart- en vaatziekten en depressie.

Waarom is deze zorgmap belangrijk?

 • De zorgmap is er voor u om alle belangrijke informatie en gegevens over uw chronische aandoening(en) en behandeling te verzamelen en te bewaren
 • U krijgt daardoor volledig inzicht in uw aandoening(en) en individuele behandelplan en behandeldoel(en)
 • De zorgmap geeft u tevens inzicht in de samenwerking tussen betrokken zorgverleners binnen het Gezondheidscentrum Dillenburg
 • De zorgmap bevat minimaal de volgende informatie:
  • Contactinformatie inclusief de namen van uw behandelaars
  • Een overzicht van en informatie over de zorgprogramma's die u volgt
  • Informatie over uw aandoening(en)
  • Individueel behandelplan, verstrekt door uw huisarts of praktijkondersteuner
  • Individuele behandeldoelen, verstrekt door uw huisarts of praktijkondersteuner
  • Actuele lab-uitslagen, verstrekt door uw huisarts of praktijkondersteuner
  • Actuele vitale parameters zoals uw HbA1c, BMI, gewicht enz., verstrekt door uw praktijkondersteuner
  • Actueel Medicatie Overzicht (MO) inclusief eventuele allergieën, intoleranties en contra-indicaties), verstrekt door uw apotheek
  • Vragenlijst met betrekking tot uw medicatie, verstrekt door uw apotheek
  • Informatie over uw zorgverleners
 • U krijgt door middel van de zorgmap de mogelijkheid essentiële en actuele informatie over uw aandoening(en) en behandeling thuis na te lezen en bij te houden
 • De zorgmap biedt u tevens de mogelijkheid gericht vragen te stellen aan de betrokken zorgverleners en de antwoorden te noteren op de notitiepagina’s achter elke zorgdiscipline
 • Op deze wijze proberen uw zorgverleners binnen gezondheidscentrum Dillenburg u actief te betrekken bij uw behandelplan en behandeldoelen en u te stimuleren tot gedragsverandering met als gevolg gezondheidswinst
 • Deze actuele informatie is bovendien essentieel voor uw behandeling zowel in als buiten het gezondheidscentrum. Wij trachten met deze zorgmap eventuele behandelingsfouten door gebrek aan essentiële informatie te voorkomen
 • De zorgmap ondersteunt de samenwerking tussen de diverse zorgverleners en kan door u worden ingezet voor het delen van verwijsinformatie.

Hoe zit het met de digitale zorgmap?

Naast deze papieren zorgmap werkt de Gezondheidscentrum Dillenburg tevens aan een digitale versie van de zorgmap middels een patiëntenportaal (mijngezondheid.net). Het is de bedoeling om dezelfde informatie uit de zorgmap te zijner tijd ook beschikbaar te stellen via dit patiëntenportaal. Op dit moment is het patiëntenportaal nog niet volledig uitgewerkt en toegankelijk. Uiteindelijk zult u dus kunnen kiezen voor de papieren zorgmap of de digitale versie ervan.

Nog geen zorgmap ontvangen?

Heeft u nog geen zorgmap, maar heeft u wel de aandoening diabetes en/of COPD en wordt u behandeld door een huisarts binnen het Gezondheidscentrum Dillenburg, druk dan op onderstaande knop om een zorgmap aan te vragen. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Aanvullingen op de "oude" zorgmappen

De eerste zorgmappen zijn uitgedeeld vanaf eind 2011. In juli 2013 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, namelijk:

Uitleg over het behandelplan en streefwaarden bij diabetespatiënten: achter het tabblad ‘behandelplan’. Op dit formulier wordt uitgelegd wat een behandelplan inhoudt en welke streefwaarden belangrijk zijn bij de behandeling van diabetes. U kunt dit formulier verkrijgen via de praktijkondersteuner, de apotheek, de fysiotherapeut en diëtisten, maar u kunt deze ook hier vinden.

Voor de mensen die behandeld worden voor COPD is het formulier ongewijzigd.

Nieuw contactformulier: het nieuwe formulier kunt u voorin de map doen en is afgestemd op uw persoonlijke situatie. U kunt dit formulier verkrijgen via de praktijkondersteuner, de apotheek, de fysiotherapeut en diëtisten, maar u kunt deze ook downloaden op deze pagina. Het oude contactformulier en tabblad achter in de map kunt u verwijderen.

Tabblad ‘Notities en Afspraken’: dit tabblad is nieuw en komt achter het tabblad ‘Laboratorium en overige uitslagen’. Achter dit tabblad komt nu één notitievel voor het noteren van afspraken door alle zorgverleners en uw aantekeningen. De overige notitievellen achter de tabbladen van de diverse zorgverleners komen te vervallen. U kunt dit tabblad afhalen bij apotheek De Hoge Zijde.

Tabblad ‘Educatie’: dit tabblad is nieuw en hoort helemaal achter in de map. U kunt achter dit tabblad alle informatie kwijt die u belangrijk vindt. Ook lesmateriaal dat uitgereikt wordt op de PRISMA-diabetescursus en DISCO-COPD-cursus. U kunt dit tabblad afhalen bij apotheek De Hoge Zijde.

Zorgmap aanvragen

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

Gecertificeerd

Gezondheidscentrum Dillenburg levert kwalitatief hoogstaande en transparante zorg: Apotheek de Hoge Zijde en fysiotherapie van den Berg zijn HKZ gecertificeerd en de huisartsenpraktijken zijn ISO9001 gecertificeerd.