Het hoe en waarom van zorgprogramma's

AK EJTHuisarts Ernst-Jan Troe en praktijkondersteuner Anita Koole zijn vanuit de huisartsengroep Dillenburg nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de zorgprogramma’s voor diabetes mellitus type 2 en COPD. Een derde zorgprogramma, voor cardiovasculair risicomanagement, is momenteel gestart. Lees in dit artikel meer over het hoe en waarom van de zorgprogramma’s.

Met welk doel zijn de zorgprogramma’s voor diabetes mellitus type 2 en COPD opgezet?

Anita Koole: “Ten eerste kunnen we patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten middels het zorgprogramma helpen meer grip te krijgen op hun aandoening en de risico’s op complicaties doen verminderen. Patiënten zijn niet alleen patiënt als ze op het spreekuur komen. Nee, hun aandoening is chronisch en dus altijd aanwezig. Zelfmanagement en een intensieve begeleiding door de zorgverleners – huisarts, apotheker, fysiotherapeut en diëtist – hebben bewezen dat de patiënt beter met zijn chronische aandoening leert omgaan. Ten tweede blijkt dat werken volgens een zorgprogramma dé manier is om de multidisciplinaire samenwerking die we binnen Gezondheidscentrum Dillenburg hanteren, te stroomlijnen.” Ernst-Jan Troe: “Juist omdat de patiënt is betrokken bij het opstellen van een behandelplan en het stellen van einddoelen is hij meer gemotiveerd. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt een rol speelt in zijn behandeling. Als einddoel van de zorgprogramma’s zien wij graag een kwaliteitsverbetering voor zowel de patiënt, de zorgverleners als de zorg in het algemeen.”

Wat kan een patiënt verwachten als hij deelneemt aan een zorgprogramma?

Het is belangrijk dat de patiënt een rol speelt in zijn of haar behandeling
Anita: “Chronisch zieken krijgen uiteraard de reguliere zorg zoals we die altijd al hebben geboden. Daarnaast maken we samen met de patiënt een persoonlijk behandelplan waarin persoonlijke doelen worden vastgelegd. Vervolgens werken de zorgverleners samen met de patiënt aan het realiseren van die doelen. Dit doen we bijvoorbeeld door zijn kennis over de aandoening te vergroten aan de hand van de PRISMA-cursus, nieuwsbrieven en dergelijke. Als je meer inzicht hebt in je aandoening kun je ook de stap maken naar acceptatie en er beter mee omgaan.” Ernst-Jan: “Belangrijk om te weten is dat wat er ook wordt afgesproken het altijd de keuze van de patiënt blijft. Neem bijvoorbeeld een COPD-patiënt, die een pakje per dag rookt. We vertellen hem over wat roken met hem doet en stimuleren hem te stoppen met roken. Maar natuurlijk weten wij ook dat dat voor velen een grote stap is. Daarom vragen we de patiënt wat wel haalbaar is. Elke aanpassing in zijn leefstijl, hoe klein ook, helpt de patiënt weer een stapje vooruit. Zo bespreken we ook overgewicht en bewegen. Beweegt de patiënt volgens de norm, dat wil zeggen minimaal dertig minuten matig-intensief? Wat is haalbaar voor deze patiënt met een longziekte? En hoe denkt hij zelf over meer bewegen? De fysiotherapeut biedt bijvoorbeeld goede loopprogramma’s aan voor COPD-patiënten. We vragen de fysiotherapeut de patiënt uit te nodigen voor een kennismaking en hem meer te vertellen over de voordelen van bewegen.” Anita: “Onderdeel van het zorgprogramma is de zorgmap, waarin de patiënt alle informatie verzamelt die met zijn aandoening te maken heeft. Hierin hoort ook een actuele uitdraai van de medicijnen die de patiënt gebruikt. Daarvoor draagt de apotheek weer zorg. De zorgverleners houden onderling contact over de voortgang van de patiënt, zodat alle disciplines weten hoe het ervoor staat.”

Diabetespatiënten kunnen de PRISMA cursus volgen. Kunnen COPD-patiënten en patienten met een hart- en vaatziekte of hierop risoco lopen ook deelnemen aan een soortgelijke cursus?

Anita: “Ja, voor COPD-patiënten hebben we de cursus DISCO: DIllenburg Selfmanagement COPD-training. de PRISMA CVRM wordt in 2017 opgestart. Deze cursussen zijn op dezelfde wijze vormgegeven als de PRISMA-cursus voor diabetespatiënten. In twee dagdelen leren de deelnemers meer over de achtergrond van de aandoening, over medicijngebruik, de behandeling en wat de patiënt zelf kan doen om met de aandoening om te gaan.” Welke zorgprogramma’s kunnen we nog verwachten? Ernst-Jan: “Er zijn nog meer chronische ziekten, zoals osteoporose, astma en depressie, die zich goed lenen om binnen een zorgprogramma te laten behandelen. Cardiovasculair risicomanagement (voor patiënten met hart- en vaatziekten) is in 2016 gestart. Voor andere aandoeningen willen we graag zorgprogramma’s ontwikkelen, mogelijk ook in samenwerking met andere huisartspraktijken in Alphen aan den Rijn.”

 

 

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

Gecertificeerd

Gezondheidscentrum Dillenburg levert kwalitatief hoogstaande en transparante zorg: Apotheek de Hoge Zijde en fysiotherapie van den Berg zijn HKZ gecertificeerd en de huisartsenpraktijken zijn ISO9001 gecertificeerd.