Zorgprogramma COPD

In Gezondheidscentrum Dillenburg organiseren huisartsengroep Dillenburg, apotheek De Hoge Zijde en fysiotherapiepraktijk Van den Berg uw zorg rondom COPD beter door intensief met elkaar te gaan samenwerken. Om dit te realiseren hebben de zorgverleners gezamenlijk het zorgprogramma COPD ontwikkeld. Met dit zorgprogramma willen wij door beter samen te werken u helpen om de behandeling van COPD te verbeteren. Niet alleen willen de zorgverleners onderling beter samenwerken; wij willen ook beter samenwerken met u. Gezondheidscentrum Dillenburg biedt u deze multidisciplinaire zorg in directe samenwerking met uw zorgverzekeraar.

Uw zorgvraag Centraal

In het zorgprogramma is aandacht voor uw eigen verwachtingen en onzekerheden ten aanzien van COPD. Hoe kijkt u tegen de medicatie aan die u gebruikt? Ziet u er tegenop meer te gaan bewegen? En indien u rookt, denkt u dan dat u hiermee kunt stoppen? U kunt persoonlijke doelen stellen die in uw behandelplan worden opgenomen. “Ik wil graag weer vijftien minuten fietsen zonder het benauwd te krijgen,” is een voorbeeld van zo’n persoonlijk doel. In het behandelplan staan de acties die nodig zijn om uw persoonlijke doelen te bereiken. De verschillende zorgverleners in het zorgprogramma COPD kunnen u helpen uw persoonlijke doelen te bereiken.

Wat is zelfmanagement? DISCO cursus

Huisartsengroep Dillenburg

Huisartsen

De huisarts
Met al uw klachten kunt u terecht bij de huisarts: dit is uw eerste aanspreekpunt. De huisarts verwijst u door naar de praktijkondersteuner, die de zorg voor de patiënt met COPD coördineert. Indien nodig overlegt de praktijkondersteuner met de huisarts.

De praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner houdt uw dossier bij en verricht onderzoek in opdracht van de huisarts, zoals het meten van uw longfunctie. Zij geeft informatie over het verloop van uw COPD, uw behandeling en beantwoordt uw vragen.

De diëtiste
Voor adviezen over een goede leefstijl met de nadruk op voeding kunt u terecht bij de diëtiste. Door bepaling van de Vet Vrije Massa wordt er een gericht voedingsadvies gegeven wat betreft uw benodigde eiwit en energie intake. Door het aanleren van een voor u passend eetpatroon wordt het omgaan met uw COPD weer gemakkelijker.

Samenwerkende apotheken

Samenwerkende apotheken

De apotheek zorgt dat u uw medicijnen, zelfzorgen hulpmiddelen voor COPD veilig kunt gebruiken door u op het juiste moment, het juiste geneesmiddel in de juiste toedieningsvorm en juiste dosering te verstrekken.

De apotheek beoordeelt uw medicijngebruik en geeft voorlichting en advies over:

  • De werking en het gebruik van uw medicijnen,
  • zelfzorg- en hulpmiddelen.
  • Eventuele bijwerkingen en bijzonderheden.
  • Medicijngebruik en leefstijl.

Apotheek de Hoge Zijde biedt u bovendien de volgende diensten aan:

  • Inhalatie-instructie
  • Uw actuele medicatieoverzicht
  • De Herhaal Service (het automatisch iedere drie maanden klaarzetten van uw chronische medicatie in overleg met de huisarts).
  • Periodieke medicatiecheck, het samen met u en uw arts beoordelen van uw medicatie

De apotheek koppelt de resultaten van uw geneesmiddelengebruik terug naar de praktijkondersteuner.

Fysiotherapiepraktijk van den Berg

Fysiotherapie van den Berg

Meer beweging kan uw klachten aanzienlijk verminderen. De fysiotherapeut bekijkt samen met u uw dagelijkse beweging en geeft adviezen om uw conditie en belastbaarheid te verbeteren. Met een goede conditie hebt u minder last van COPD. In Gezondheidscentrum Dillenburg kunt u op advies van de huisarts en/of de praktijkondersteuner onder begeleiding van de fysiotherapeut beginnen met een beweegprogramma. De fysiotherapeut koppelt de resultaten van uw beweegprogramma terug naar de praktijkondersteuner.

De juiste behandeling

In gezondheidscentrum Dillenburg werken de verschillende zorgverleners vanuit één centrale werkplek voortaan intensief met elkaar samen. Deze samenwerking verhoogt de kwaliteit van uw behandeling aanzienlijk. Zo stellen ze samen één behandelplan voor u op, zodat iedereen steeds op de hoogte is van uw meest recente situatie. Doordat de zorgverleners van elkaar weten wie waar mee bezig is, kunnen zij hun werkzaamheden optimaal op elkaar afstemmen en weet u altijd bij wie u waarvoor terecht kunt.

Fysio onmisbaar bij COPD Chronische aandoeningen Beweegprogramma's