Algemeen contactformulier huisartsenpraktijken

Gebruik onderstaand formulier om contact op te nemen met de huisartsenpraktijken van Gezondheidscentrum Dillenburg. Als het een suggestie of klacht betreft, vragen wij u vriendelijk om gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier. Als u een compliment wilt geven, kunt u gebruik maken van dit formulier.

Wilt u laten weten voor wie dit bericht is bedoeld?

Let op: Dit contactformulier is NIET bedoeld voor uw individuele huisartsgeneeskundige zorg. Hieronder valt ook het maken, wijzigen of laten vervallen van een afspraak, het aanvragen van resultaten van verricht onderzoek, het stellen van medische vragen et cetera. Alle medische aangelegenheden dienen te worden besproken (met de doktersassistente van) uw huisarts. Hiervoor kunt u gratis gebruik maken van MijnGezondheid.net.