Missie, visie en strategie

Het gezondheidscentrum Dillenburg is een eerstelijns zorgcentrum waar naast de huisartsengroep Dillenburg, ook een apotheek, fysiotherapiepraktijk, diëtistenpraktijk, logopedist, podotherapeut en eerstelijns diagnostisch centrum zijn gevestigd. De primaire functie van de huisartsengroep Dillenburg is gelegen in het verlenen van huisartsenzorg aan alle patiënten die zich in hebben geschreven bij de huisartsengroep. De huisartsenzorg is het eerste aanspreekpunt van patiënten bij hun gezondheidsvragen. De huisartsenzorg biedt, teneinde op een veelheid van medische vragen te kunnen antwoorden, een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Daarnaast biedt de huisartsenzorg begeleiding aan mensen en hun naasten tijdens en na hun ziekte.

De huisartsengroep Dillenburg heeft de ambitie zich te onderscheiden naar de eerste- en tweedelijns gezondheidszorginstellingen en andere bij eerstelijnszorg betrokken partners. Hierbij dient de patiënt tevreden te zijn met de geboden zorg in het gezondheidscentrum, dient iedere medewerker trots te zijn om te kunnen werken in het gezondheidscentrum, en wil het gezondheidscentrum een onmisbare partner zijn voor zorgverzekeraars.

De huisartsengroep Dillenburg wil een modern en toegankelijk eerstelijnscentrum zijn, waar huisartsenzorg over de volle breedte wordt aangeboden. Binnen de huisartsengroep wordt gewerkt op basis van onderling vertrouwen, zorg voor elkaar en een gedegen samenwerking. De huisartsengroep Dillenburg streeft ernaar om met de andere zorgverleners binnen het gezondheidscentrum te komen tot het leveren van geïntegreerde eerstelijnszorg. De huisartsengroep streeft na de patiënt instrumenten te bieden om invulling te geven aan zelfmanagement.

Onze ideeën over moderne huisartsenzorg willen wij tot uiting laten komen in onze contacten met samenwerkingspartners maar ook in de opleiding van doktersassistentes, praktijkondersteuners en artsen.

De huisartsengroep wil bovenstaande ambities bereiken door middel van:

  • het vervullen van een voortrekkersrol op het gebied van regionale en bovenregionale samenwerking
  • het stimuleren van zelfmanagement en patiëntparticipatie, onder andere door eHealth toepassingen
  • het aangaan van een intensieve samenwerking met leveranciers van software en diensten die invulling geven aan zelfmanagement
  • certificering, zichtbare en toetsbare kwaliteit
  • herkenbaarheid naar zorgpartners, zorgverzekeraars en patiënten
  • professioneel en kwalitatief goed opgeleide medewerkers
  • taakdifferentiatie, taakdelegatie en specialisatie
  • het aanbieden van interne opleidingsplaatsen en het geven van onderwijs op verschillende instituten
  • zorgoptimalisatie door middel van ICT ondersteuning