Zorgprogramma Ouderenzorg

Als u ouder wordt en extra zorg en ondersteuning nodig heeft, kan uw huisarts u doorverwijzen naar een praktijkondersteuner (POH) die gespecialiseerd is in ouderenzorg. De POH ouderenzorg werkt bij de huisartsenpraktijk en heeft als doel ouderen te begeleiden in het zo lang mogelijk thuis wonen in een goede gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld door middel van advies over beweging en voeding, hulp bij medicatiegebruik, begeleiding bij geheugenproblemen en het regelen van thuiszorg.

De POH ouderenzorg staat onder supervisie van de huisarts en zal de huisarts op de hoogte houden van uw gezondheid en eventuele veranderingen. Samen met u en uw mantelzorger zal de POH een zorgplan opstellen welke past bij uw situatie.

Het is gebruikelijk om in het vervolg regelmatig op controle te komen bij de POH ouderenzorg. Tijdens deze controles zal de POH bijvoorbeeld uw bloeddruk meten, uw medicatie evalueren en uw algemene gezondheid bespreken. Dit alles om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunt blijven wonen.

De POH's zijn gevestigd op de begane grond van ons gebouw, tegenover de apotheek, waar u kunt wachten in de daarvoor bestemde wachtkamer. Als u vragen of klachten heeft en deze wilt bespreken met de POH, neem dan gerust contact op met onze praktijk. De doktersassistent plant een terugbelafspraak voor u in. Tevens legt de POH visites aan huis af, er wordt in samenspraak besloten wat mogelijk is in uw situatie.

Als u meer informatie wilt over hart- en vaatzieken, kunt u terecht op de website van Thuisarts.nl (https://www.thuisarts.nl/veiligheid-in-en-om-huis-voor-ouderen) en (https://www.thuisarts.nl/medicijngebruik-bij-ouderen).