Meting patiënttevredenheid (Qualizorg)

Patiënttevredenheidsmeting

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze huisartspraktijk en onze medewerkers! Vanaf 2015 meten wij daarom continu de patiënttevredenheid.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg (www.qualiview.nl) en is volledig anoniem. Na een contact met de praktijk (telefonisch, consult of visite) kunt u digitaal worden uitgenodigd voor het beantwoorden van een aantal vragen. Qualizorg verzorgt het onderzoek, voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer vijf (5) minuten van uw tijd in beslag. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Bekijk hier de flyer van Qualizorg met meer informatie

Resultaten
Hieronder willen we de belangrijkste resultaten met u delen. De door patiënten meest genoemde mogelijke verbeteringen in de open vraag zijn:

Verbetering van de telefonische bereikbaarheid
Om onze bereikbaarheid te verbeteren is het mogelijk om op een eenvoudige manier afspraken te maken via onze website. Deze functionaliteit is voor alle patiënten beschikbaar (u hoeft hiervoor niet meer in te loggen met DigiD). U kunt op deze manier afspraken maken voor de reguliere spreekuren, maar ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor het telefonische spreekuur. Wij verwachten dat hierdoor onze telefonische bereikbaarheid zal verbeteren.

Verbetering van de privacy aan de balie
Om de privacy aan de balie voor patiënten te verbeteren onderzoeken wij de mogelijkheid om de ruimte voor de balie af te schermen met een glazen wand. Voorwaarde is wel dat de ruimte een open sfeer houdt en er vanuit de balie zicht blijft op de wachtkamers. U kunt ook als patiënt aangeven liever iets met de assistente te bespreken in een aparte ruimte in verband met uw privacy.

Scores huisartspraktijken
De algemene scores van de enquêtering ziet u aan de rechterzijde.

Privacy en informatiebeveiliging
Mocht u willen weten hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u daar meer informatie over vinden in onze privacyverklaring.