Zorgprogramma Diabetes Mellitus

In Gezondheidscentrum Dillenburg bieden huisartsengroep Dillenburg, fysiotherapiepraktijk Van den Berg en samenwerkende apotheken Rijn en Gouwe u efficiënte, innovatieve en op uw vraag afgestemde multidisciplinaire zorg. Dit doen wij op een deskundige, betrouwbare en prettige manier. Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan hierbij uit van uw behoeften en voorkeuren ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Gezondheidscentrum Dillenburg biedt u deze multidisciplinaire zorg in directe samenwerking met uw zorgverzekeraar.

Wat is diabetes?

Diabetes is een aandoening waarbij de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed is verhoogd. Mensen met diabetes hebben een verhoogd bloedsuiker (= bloedglucose). Behandeling diabetes in Gezondheidscentrum Dillenburg In Gezondheidscentrum Dillenburg werken huisarts, praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut en diëtist samen in de zorg voor diabetespatiënten (multidisciplinaire zorg). Zij hebben daarvoor gezamenlijk een zorgprogramma Diabetes Mellitus II opgesteld dat gebaseerd is op de zorgstandaarden van de patiënt en van hun eigen beroepsgroep. Het gezamenlijk zorgprogramma omvat onder andere:

 • Driemaandelijkse en jaarlijkse controle.
 • Verwijzing naar eerste- en tweedelijnszorgverleners zoals diëtiste, podotherapeut, oogarts.
 • Multidisciplinair overleg.
Huisartsengroep Dillenburg

Huisartsengroep Dillenburg

De huisarts heeft met u de klachten besproken die wijzen op diabetes en zal indien het nodig is, verder onderzoek verrichten. Als de

diagnose diabetes is gesteld wordt u doorverwezen naar de praktijkondersteuner Huisarts (POH) en begint de behandeling. Het behandelen van diabetes heeft verschillende doelen, namelijk:

 • Het zo normaal mogelijk houden van uw bloedglucosewaarde om complicaties op langere termijn te voorkomen.
 • Het bereiken of behouden van een gezond gewicht.
 • Het verlagen of laag houden van het cholesterolgehalte van uw bloed.
 • Het verlagen of laag houden van uw bloeddruk.

Om deze doelen te bereiken krijgt u een individueel behandelplan met advies over uw voeding, indien nodig krijgt u medicijnen en u krijgt advies over lichaamsbeweging.

De praktijkondersteuner huisarts (POH)

efficiënte, innovatieve en op uw vraag afgestemde multidisciplinaire zorg

In Gezondheidscentrum Dillenburg werken verschillende praktijkondersteuners huisarts. Zij zijn opgeleid om u met uw individueel behandelplan te begeleiden en deze te coördineren. Zij geven u voorlichting over:

 • Wat diabetes is en hoe het ontstaat.
 • Het doel van de behandeling.
 • Het belang van controle.
 • De ontregeling van de bloedglucose.
 • Het belang van voetcontrole en uitleg over voetverzorging.
 • De zelfcontrole.
 • De insulinebehandeling, indien van toepassing.

Ook verwijzen zij u naar andere disciplines (zoals diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, apotheek, oogarts, internist) en zorgen zij voor uw driemaandelijkse - en jaarlijkse controle.

Samenwerkende apotheken

Samenwerkende apotheken Rijn en Gouwe

De apotheek zorgt dat u uw medicijnen, zelfzorg- en hulpmiddelen voor diabetes veilig kunt gebruiken door u op het juiste moment, het juiste geneesmiddel in de juiste toedieningsvorm en juiste dosering te verstrekken. De apotheek beoordeelt uw medicijngebruik en geeft voorlichting en advies over:

 • De werking en het gebruik van uw medicijnen, zelfzorg- en hulpmiddelen.
 • Eventuele bijwerkingen en bijzonderheden.
 • Medicijngebruik en leefstijl.

Apotheek de Hoge Zijde biedt u bovendien gratis de volgende diensten aan:

 • De Herhaal Service (het automatisch iedere drie maanden klaarzetten van uw chronische medicatie in overleg met de huisarts).
 • Een jaarlijkse controle van uw meter.
 • Medicatiecheck.

Verder kunt u in de apotheek terecht voor glucosestrips, naaldencontainers en batterijen voor uw meter. De apotheek koppelt de resultaten van uw geneesmiddelengebruik terug naar de praktijkondersteuner.

Fysiotherapie van den Berg

Fysiotherapiepraktijk van den Berg

Bij de behandeling speelt beweging een belangrijke rol, hier helpt de fysiotherapeut u bij. Bewegen helpt u om af te vallen, om een verhoogd cholesterolgehalte te verlagen en om de bloeddruk en de suikerwaarde te verlagen. In Gezondheidscentrum Dillenburg kunt u op advies van de huisarts en/of de praktijkondersteuner onder begeleiding van de fysiotherapeut beginnen met een beweegprogramma. De fysiotherapeut koppelt de resultaten van uw beweegprogramma terug naar de praktijkondersteuner.

Chronische aandoeningen Beweegprogramma's