Zorgprogramma Diabetes Mellitus

Als u van uw huisarts de diagnose Diabetes Mellitus type II heeft gekregen, zal hij/zij u doorverwijzen naar een van de praktijkondersteuners (afgekort: POH). De POH werkt bij de huisartsenpraktijk en heeft, zoals de naam al zegt, een ondersteunende functie voor de huisarts. Dit houdt in dat de POH patiënten begeleidt met een chronische aandoening, waaronder ook diabetes mellitus. De POH zal uitleg geven over de aandoening en met u bespreken hoe daar het beste mee om te gaan. Hij of zij zal u eventueel doorverwijzen naar de fysiotherapie voor beweegadvies, de diëtist voor voedingsadvies en de apotheek voor een gesprek over eventuele medicatie. Daarnaast blijft de POH de controles omtrent de diabetes bij u uitvoeren. Het is gebruikelijk om in het vervolg ieder kwartaal, of half jaar, op controle te komen. Tijdens deze controles doet de POH een vingerprik om de glucose te bepalen, wordt de bloeddruk en het gewicht gemeten. Een keer per jaar vindt er een bloedonderzoek plaats en zal de POH uw voeten controleren. Ook wordt er iedere twee jaar een fundusfoto uitgevoerd om te zien of de netvliezen van de ogen niet zijn beschadigd door de diabetes. Dit alles om de diabetes zo goed mogelijk in te stellen en het risico op complicaties van de diabetes zo veel mogelijk te beperken.

De POH staat onder supervisie van de huisarts. Dit houdt in dat hij/zij alles omtrent de diabetes met de huisarts bespreekt en de huisarts eindverantwoordelijke blijft.

De POH’s bevinden zich in het gebouw op de begane grond. Tegenover de apotheek is een wachtkamer waar u plaats kunt nemen. U wordt dan vanzelf opgeroepen. Als u vragen of klachten heeft en deze wilt bespreken met de POH, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk. De doktersassistent zal een terugbelafspraak voor u inplannen.

Mocht u meer informatie willen over diabetes mellitus, dan verwijzen wij u door naar;

www.thuisarts.nl/diabetes-type-2

www.diabetesfonds.nl/home

www.pharos.nl/begrijpjelichaam/diabetes-2