Zorgprogramma Diabetes Mellitus II

Wanneer uw huisarts u de diagnose Diabetes Mellitus type II heeft gegeven, zal hij/zij u doorverwijzen naar een van de praktijkondersteuners (POH). De POH is werkzaam bij de huisartsenpraktijk en biedt ondersteuning aan de huisarts bij het begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen, waaronder diabetes mellitus. De POH zal uitleg geven over de aandoening en met u bespreken hoe u er het beste mee om kunt gaan. Hij of zij kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut voor beweegadvies, de diëtist voor voedingsadvies en de apotheek voor een gesprek over eventuele medicatie. Daarnaast zal de POH de controles omtrent de diabetes bij u blijven uitvoeren. Het is gebruikelijk om in het vervolg ieder kwartaal of half jaar op controle te komen. Tijdens deze controles zal de POH een vingerprik uitvoeren om de glucose te bepalen, de bloeddruk en het gewicht meten. Eenmaal per jaar vindt er een bloedonderzoek plaats en worden uw voeten gecontroleerd. Ook zal er om de twee jaar een fundusfoto worden gemaakt om te zien of de netvliezen van de ogen niet zijn aangetast door de diabetes. Dit alles om de diabetes zo goed mogelijk te behandelen en het risico op complicaties van de diabetes zo veel mogelijk te beperken.

De POH werkt onder supervisie van de huisarts. Dit betekent dat alles wat betreft uw diabetes mellitus met de huisarts wordt besproken en dat de huisarts eindverantwoordelijk blijft.

De POH's zijn gevestigd op de begane grond van ons gebouw, tegenover de apotheek, waar u kunt wachten in de daarvoor bestemde wachtkamer. Als u vragen of klachten heeft en deze wilt bespreken met de POH, neem dan gerust contact op met onze praktijk. De doktersassistent plant een terugbelafspraak voor u in.

Als u meer informatie wilt over diabetes mellitus, kunt u terecht op de website van Thuisarts.nl (www.thuisarts.nl/diabetes-type-2), diabetesfonds (www.diabetesfonds.nl/home) en Pharos (www.pharos.nl/begrijpjelichaam/diabetes-2). Voor een leidraad over koolhydraatbeperkte voeding kunt u terecht op de volgende website Koolhydraat beperkt eten bij diabetes type 2 (https://www.betermetdiabetes.nl/wp-content/uploads/2020/02/Koolhydraatbeperkt-eten-bij-Diabetes-en-Overgewicht-3.pdf).