Wat is zelfmanagement?

De patiënt aan het roer!

De tijd dat de dokter precies bepaalde wat de patiënt moest doen en wanneer ligt achter ons. De tijd dat de patiënt zwijgend luisterde trouwens ook. Eenrichtingsverkeer in de spreekkamer is verleden tijd. Patiënt en arts bepalen juist samen welke behandeling het beste past. Het zijn vooral de chronisch zieken die hiermee als eerste te maken krijgen.

"Patiënt en arts bepalen juist samen welke behandeling het beste past".

Er wordt steeds vaker gesproken over zelfmanagement. Wat is dat? Zelfmanagement is inderdaad een veelgebruikte term in de zorg en past in de multidisciplinaire aanpak zoals die ook in Gezondheidscentrum Dillenburg wordt geboden. Hoewel er verschillende definities voor bestaan, betekent het onder meer dat u als patiënt zelf bepaalt hoe de behandeling van uw aandoening eruit ziet. Bijvoorbeeld over medicijngebruik, onderzoeken en leefstijlveranderingen.

Wat wordt er precies van u verwacht?

Zelfmanagement zegt het al: het begint bij uzelf. Het belangrijkste is dat u goed voor uzelf zorgt. Dat u uw medicijnen juist en op tijd inneemt. Goed naar uw lichaam luistert en tijdig aan de bel trekt wanneer u denkt dat het minder goed gaat. Dat u samenwerkt met zorgverleners die bij uw zorg zijn betrokken, zoals de huisarts, apotheker, fysiotherapeut en eventueel de diëtist. Zij willen immers dat u zich, ondanks uw chronische aandoening, beter voelt, kunt blijven werken of genieten van de leuke dingen in het leven. Het mooie van zelfmanagement is dat u zelf de besluiten neemt.

Zelf besluiten nemen? Ik ben toch geen arts?

U bent geen arts, maar u kent uw eigen lichaam het beste en weet waarschijnlijk ook goed welke behandeling bij u past. Besluiten nemen betekent dat u de mogelijkheid heeft de behandeling in eigen hand te houden. Hierbij wordt u natuurlijk geholpen door de zorgverleners. Zo maakt u samen met hen een individueel behandelplan, waarin wordt uitgestippeld wat de beste zorg voor u is en welke rol u hierin kunt spelen. Een onderdeel is dat u een aantal persoonlijke doelen vastlegt, zoals meer bewegen of afvallen. Hiermee gaat u in het dagelijks leven aan de slag, al dan niet onder begeleiding van in dit geval de fysiotherapeut of diëtist. Vraag om extra ondersteuning of begeleiding.

Wilt u meer weten over uw aandoening?

Er is voldoende patiëntinformatie voorhanden op papier of digitaal. Vraag ernaar bij uw zorgverleners. Bovendien biedt Gezondheidscentrum Dillenburg cursussen aan, zoals de PRISMA-cursus voor diabetespatiënten of patiënten met hart- en vaatziekten, of de DISCOcursus voor COPD-patiënten. U leert op een laagdrempelige manier meer over uw aandoening.

Met zelfmanagement werkt u aan zorg die bij u past

Zorg die op uw lijf is geschreven. Er zijn immers geen twee patiënten hetzelfde, dus waarom dan wel standaard behandelingen volgen? Dat is niet meer van deze tijd.

Leer meer over de zelfmagementcursussen die wij aanbieden:

PRISMA voor Diabetes PRISMA voor hart- en vaatziekten DISCO voor COPD