Suggestie-/klachtformulier huisartsenpraktijken

Bij klachten over uw medische behandeling kunt u het beste eerst met uw huisarts in gesprek gaan.

Eventueel kunt u onderstaand formulier gebruiken om een suggestie of klacht in te dienen bij de huisartsenpraktijken van Gezondheidscentrum Dillenburg. Wij stellen het op prijs dat u hier de moeite voor neemt. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren.

U kunt uw suggestie of klacht ook op papier zetten. Stuur uw brief naar de huisartsen van het gezondheidscentrum, of breng uw brief bij de balie.

Uw suggestie of klacht wordt besproken in het werkoverleg en nadien ontvangt u, indien u aangeeft dit op prijs te stellen, een reactie.

Komt u er niet met uw behandelaar uit dan staat het u vrij contact op te nemen met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Meer informatie vindt u hier.

Ten aanzien van dit formulier:

- Het is mogelijk om anoniem een suggestie of klacht bij ons in te dienen. Invullen van uw personalia is dus niet verplicht.
- Heeft u ideeën voor of opmerkingen over deze website, gebruik dan het algemeen contactformulier.