Suggestie-/klachtformulier huisartsenpraktijken

Bij klachten over uw medische behandeling kunt u het beste eerst met uw huisarts in gesprek gaan.

Eventueel kunt u onderstaand formulier gebruiiken om een suggestie of klacht in te dienen bij de huisartsenpraktijken van Gezondheidscentrum Dillenburg. Wij stellen het op prijs dat u hier de moeite voor neemt. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren.

U kunt uw suggestie of klacht ook op papier zetten. Stuur uw brief naar de huisartsen van het gezondheidscentrum, of breng uw brief bij de balie.

Uw suggestie of klacht wordt besproken in het werkoverleg en nadien ontvangt u, indien u aangeeft dit op prijs te stellen, een reactie.

Komt u er niet met uw behandelaar uit dan staat het u vrij contact op te nemen met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Meer informatie vindt u hier.

Ten aanzien van dit formulier:

- Het is mogelijk om anoniem een suggestie of klacht bij ons in te dienen. Invullen van uw personalia is dus niet verplicht.
- Heeft u ideeën voor of opmerkingen over deze website, gebruik dan het algemeen contactformulier.

Ongeldige invoer

Wat is uw naam?

Ongeldige invoer

Dit lijkt geen geldige geboortedatum te zijn. Toegestaan zijn cijfers en de tekens - en /.

(Uw geboortedatum vermelden is handig, zodat we makkelijk het juiste medische dossier erbij kunnen zoeken.)

Dit lijkt een ongeldig e-mailadres te zijn.

U heeft een ongeldig telefoonnummer ingevoerd.

Wat wilt u laten weten en voor wie is uw bericht bedoeld?

Geef s.v.p. aan of het een suggestie betreft of een klacht.

U dient een vakje aan te kruisen.

U bent uw bericht vergeten.

Geef s.v.p. aan of, en zo ja hoe, u een terugkoppeling wilt ontvangen naar aanleiding van uw bericht.

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

ISO9001 gecertificeerd

KIWA ISO9001 GHCDDe huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben van Kiwa een ISO9001 certificaat ontvangen voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.