Veelgestelde vragen


Inschrijven

 • Kan ik me inschrijven in de praktijk?
  Momenteel zijn wij gesloten voor inschrijvingen. U kunt zich alleen inschrijven in de volgende gevallen: - als u gaat trouwen of samenwonen. Als uw partner een huisarts buiten Gezondheidscentrum Dillenburg heeft kan uw partner een verzoek doen tot inschrijving. - bij gezinsuitbreiding. Uw kind kan ook altijd bij uw eigen huisarts worden ingeschreven. We streven naar één huisarts per gezin. Zie hier.
 • Ik kan me niet inschrijven, wat moet ik doen?
  Als u moeite heeft met het vinden van een huisarts, maar u heeft wel een Nederlandse zorgverzekering (basisverzekering) dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar om u te helpen bij het vinden van een huisarts.
 • Ik ben nieuw; heb ik een kennismakingsgesprek nodig?
  In principe hoeft u geen kennismakingsgesprek met de dokter te maken. Uw allereerste afspraak kan tegelijkertijd als kennismaking dienen. Daar neemt de dokter wel graag wat meer tijd voor. Geef daarom bij het maken van een afspraak aan dat het uw eerste afspraak met de dokter is. Bent u een nieuwe patiënt en heeft u een euthanasieverklaring en/of levenstestament, dan is verstandig om daar een aparte afspraak met de dokter voor te maken.
 • Op welke maximale afstand mag ik wonen om ingeschreven te worden of blijven bij Gezondheidscentrum Dillenburg?
  Als vuistregel geldt hiervoor een reistijd van hooguit 15 minuten. Is de reistijd langer, dan kan dit ten koste gaan van de patiëntveiligheid bij een spoedeisende klacht.

Huisartsenzorg

 • Waarom moet ik zo lang wachten op mijn eigen huisarts?
  De drukte in de zorg is sterk toegenomen en hierdoor staan de agenda’s van de huisartsen erg vol. Daarom is het vaak niet meer mogelijk om dezelfde dag nog door uw eigen huisarts gezien te worden. Soms loopt de wachttijd op tot 10 dagen. De assistente zal haar best doen om u op korte termijn in te plannen bij een waarnemend huisarts of huisarts in opleiding.
 • Heb ik vrije keuze welke dokter mij ziet?
  U mag er zelf voor kiezen of u door een waarnemend huisarts of huisarts in opleiding geholpen wilt worden. Wilt u liever uw eigen huisarts, dan bestaat de mogelijkheid dat u langer moet wachten op een afspraak (zie ook onder "Waarom moet ik zo lang wachten op mijn eigen huisarts?").
 • Waarom mag ik niet meer dan één klacht bespreken per afspraak?
  Uw dokter moet in 15 minuten uw klacht uitvragen, lichamelijk onderzoek doen, registreren en samen met u het beleid bespreken. Wij verzoeken u dan ook om slechts één klacht te bespreken met uw dokter per 15 minuten. Als u meerdere klachten heeft, of vermoedt dat het bespreken van uw klacht langer duurt dan 15 minuten, vraag dan om een afspraak van 30 minuten. Het kan zijn dat er geen ruimte is op het spreekuur voor 30 minuten, dan zal de assistente vragen om eventueel meerdere afspraken te maken.
 • Hoe kan ik zelf een afspraak plannen in de agenda van de huisarts zonder te hoeven bellen?
  U kunt zelf een afspraak inplannen via MijnGezondheid.net of via de app MedGemak+.
 • Hoe kom ik aan een verwijsbrief?
  Een verwijsbrief wordt geschreven door uw huisarts. U moet hiervoor in principe een afspraak maken op het spreekuur.
 • Waarom beslist de huisarts of ik doorverwezen moet worden?
  De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts zal dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven. Het staat u vrij om zonder verwijzing een specialist te raadplegen. Maar als u de zorg van de specialist vergoed wilt krijgen via de zorgverzekering, is er een verwijzing van de huisarts nodig.
 • Verleent u incidentele patiëntenzorg (niet-geregistreerde patiënten)?
  Als u niet in de buurt bent van uw eigen huisarts (vuistregel: buiten het postcodegebied) dan kunt u, mits het dringend is, elke praktijk in de buurt bellen. Huisartsen hebben bij dringende zaken een zorgplicht.
 • Hoe kan ik een specialist zien?
  Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor medische problemen en kan u indien nodig doorverwijzen naar een specialist. De volgende zorgverleners hebben geen verwijzing nodig: fysiotherapeuten, verloskundigen, diëtisten, opticiens, audiologen en tandartsen.
 • In welke situatie mag ik de spoedlijn bellen?
  Spoed betekent dat u vindt dat uw klachten zo ernstig zijn dat de huisarts het werk waar hij of zij mee bezig is direct moet onderbreken om u te helpen. Meestal zal dit gaan om zeer ernstige klachten zoals:
  • heftige benauwdheid,
  • ernstige verwondingen of
  • heftige, ondraaglijke pijn.
  De huisarts zal het spreekuur onderbreken om u gelijk te helpen of een huisbezoek te doen: uw medische situatie is dan zo acuut dat iedereen moet wachten tot de huisarts u geholpen heeft.
 • Met wie kan ik contact opnemen voor medische noodgevallen?
  Voor spoedeisende zaken waarbij elke seconde telt belt u 112. Op werkdagen van 8:00-17:00 kunt u ons bellen op onze spoedlijn 0172-447920. Buiten deze uren kunt u de spoedeisende hulp bellen op nummer 088 427 47 00. Let op: dit is echt alleen voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.
 • Hoe weet ik of mijn verzekering de kosten van een aanstaande behandeling vergoedt?
  Als u zeker wilt weten of bepaalde kosten worden vergoed kunt u het best contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
 • Gaat de zorg die jullie leveren van mijn eigen risico af?
  Een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplicht eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen om tot een diagnose te kunnen komen. Bloedonderzoek en een echo laten maken valt bijvoorbeeld onder het eigen risico.
 • Moet ik als geregistreerd patiënt iets betalen
  Zolang u verzekerd bent (Nederlandse verzekering), betaalt u nooit iets op de praktijk. Daarnaast is huisartsenzorg vrijgesteld van het verplicht eigen risico. Medicatie, laboratoriumonderzoek of andere zaken (buiten onze praktijk) vallen wél onder uw eigen risico. Deze zorgverleners factureren uw zorgverzekeraar, die u vervolgens factureert. Op de declaratieoverzichten van uw zorgverzekeraar vindt u wel kosten terug die wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Denk daarbij aan een (telefonisch) consult of een visite. Per kwartaal wordt er voor iedere ingeschreven patiënt die verzekerd is, een kwartaalvergoeding aan de zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Hoe vraag ik zorg aan vanuit de WLZ (Wet op de Langdurige Zorg)?
  U kunt via het CIZ een aanvraag doen voor langdurige zorg. Ook kunt u een aanvraag doen als een onvrijwillige opname of verblijf nodig is voor een familielid met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. U kunt een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf. U kunt ook een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging en een voorwaardelijke machtiging. Een voorwaardelijke machtiging is bedoeld om een onvrijwillige opname te voorkomen als uw familielid tussen de 18 en 23 jaar is en verstandelijke beperking heeft. Deze aanvragen vallen onder de Wet zorg en dwang.
 • Heb ik recht op een second opinion (tweede mening)?
  Als u twijfelt over een diagnose of behandeling, dan heeft u het recht om een second opinion te vragen. Er is sprake van een second opinion als u aan een tweede, onafhankelijke arts vraagt om een diagnose of voorgestelde behandeling van een andere arts te beoordelen.
 • Ik zie iets wat niet klopt in mijn medisch dossier op MedGemak/MijnGezondheid.net. Hoe kan ik dat laten aanpassen?
  U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente. De assistente kan kijken wat er onjuist is en indien nodig herstellen of aanpassen.
 • Hoe komt vader en/of moeder in het verzorgingstehuis?
  Verblijf in een bejaardenhuis/verzorgingshuis/verpleeghuis valt onder de Wet op de Langdurige Zorg (WLZ). Voordat iemand in kan worden geschreven bij een bejaardenhuis/verzorgingshuis/verpleeghuis moet er eerst een zogenaamde "indicatie" komen. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) verzorgt deze indicaties. Daarna is het afhankelijk van indicatie, urgentie en beschikbaarheid óf en hoe snel men een plaats kan krijgen. Het CIZ vraagt feitelijke medische gegevens op bij de huisarts. De huisarts heeft verder geen invloed op de indicatie en de snelheid van plaatsing. Bekijk meer informatie op de website van het CIZ.
 • Hoe vraag ik thuiszorg aan?

  Wanneer u verpleging en verzorging nodig heeft, kunt u hier vanuit het basispakket van uw zorgverzekering aanspraak op maken. Als de zorg binnen het basispakket valt, geldt er geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts en/of praktijkondersteuner welke zorg u precies nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging thuis heeft u geen verwijzing van een arts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een zorgaanbieder als u wijkverpleging wilt ontvangen.

  Bij het kiezen van een zorgaanbieder kunt u advies vragen bij:

  • de gemeente of het sociale wijkteam
  • de huisarts
  • de transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).

  De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt samen met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Deze zorg wordt vergoedt vanuit uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners.

 • Waarom krijg ik een factuur van mijn zorgverzekeraar?
  U krijgt een factuur van de zorgverzekeraar als er een behandeling of onderzoek heeft plaats gevonden wat binnen uw eigen risico valt. Bij elk nieuw kalenderjaar heeft u een nieuw eigen risico bij uw zorgverzekeraar. De kosten die u maakt worden als eerste van het eigen risico afgehaald. Het eigen risico bedraagt €385,- (2023) per verzekerde. Het is ook mogelijk dat u kosten heeft gemaakt die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit kan komen doordat uw zorgverzekeraar mogelijk geen contract heeft met bijvoorbeeld het ziekenhuis waarnaar u bent doorverwezen. Neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Als ik een afspraak wil maken, moet ik eerst aan de doktersassistent uitleggen waarvoor ik kom. Waarom zijn assistenten zo nieuwsgierig?
  Dat is geen nieuwsgierigheid, maar onderdeel van de zogenaamde triage. De assistent vraagt naar de reden van uw komst en stelt een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Triage zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. De assistent kan een inschatting maken hoeveel tijd u nodig heeft en zo nodig een dubbel consult inplannen. De doktersassistent heeft een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Het ziekenhuis zegt dat u mijn hechtingen verwijdert. Klopt dat?
  Heeft u recent een medische ingreep ondergaan in het ziekenhuis, dan kan het zijn dat u hechtingen moet laten verwijderen. Het verwijderen van de hechtingen na een medische ingreep behoort bij de nazorg van de specialist. Soms komt het voor dat uw specialist u naar de huisarts verwijst om de hechtingen te laten verwijderen. Uw huisarts is bereid deze service aan u te verlenen, maar er zijn wel een aantal voorwaarden:
  • uw specialist moet uw huisarts een brief sturen met het verzoek voor het verwijderen van de hechtingen
  • er moet beschikbare tijd zijn tijdens het spreekuur van de assistentes of bij de huisartsen (in opleiding)
  • er mogen geen tekenen van infectie zichtbaar zijn rondom de wond
  Wij willen benadrukken dat dit een service is die we aan u verlenen. In het geval van complicaties moet u altijd contact opnemen met uw specialist.

Uitschrijven

 • Ik wil de praktijk verlaten.

  Als u de praktijk wilt verlaten door verhuizing, afstand of onvrede dan is het belangrijk om de volgende stappen te volgen:

  • informeer of de nieuwe huisarts u als nieuwe patiënt kan aannemen
  • licht uw oude huisarts mondeling, telefonisch of schriftelijk in dat u van huisarts verandert
  • vraag uw oude huisarts om uw dossier naar uw nieuwe huisarts te sturen.
 • Hoe meld ik me af bij de huisartsenpraktijk?
  U kunt zich afmelden via dit formulier of neem telefonisch contact op met de assistente.
 • Kan ik zomaar overstappen naar een andere huisarts?
  Ja, dit mag. U bent vrij om te kiezen door welke arts u wordt behandeld. Dat staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en in de ‘Gedragsregels voor artsen’ van de beroepsvereniging KNMG. Dit betekent ook dat u in principe zelf kunt kiezen welke huisarts u wilt. U moet wel een huisarts vinden die plaats heeft in zijn of haar praktijk en die niet te ver van u vandaan woont. De huisarts moet namelijk ook in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw huis mag niet te groot zijn. Als vuistregel geldt hiervoor een reistijd van hooguit 15 minuten. Vergeet u niet uit te schrijven bij uw ‘oude’ huisarts en uw medisch dossier door te laten sturen naar de nieuwe praktijk.

Medische verklaringen en keuringen

 • Ik wil graag een gezondheidsverklaring. Kan mijn arts die geven?
  Voor een gezondheidsverklaring kunt u niet terecht bij uw eigen huisarts. Wel kunt u overleggen met uw huisarts bij wie u hiervoor wel terecht kan.
 • Kan ik een medische verklaring krijgen?
  Uw huisarts mag geen medische verklaring afgeven. Raadpleeg deze pagina van onze artsenorganisatie KNMG waar u een document in uw taal kunt downloaden met meer uitleg en advies.
 • Waarom schrijft mijn huisarts geen medische verklaring voor bijvoorbeeld afwezigheid op school/reisannulering/veroorzaakte schade/woningurgentie?
  Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. De behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten. Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is er terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij u opvragen bij de huisarts en/of andere behandelend artsen.
 • Waarom doet mijn huisarts geen keuring?
  Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict raken. Daarom moet er een duidelijke grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

Vaccinatie

 • Ik ga naar het buitenland. Welke vaccinaties heb ik nodig?
  Het is op dit moment niet mogelijk om via de huisarts vaccinaties te krijgen voor uw reis naar het buitenland. Wij verwijzen u door naar www.reisprik.nl of www.thuisvaccinatie.nl
 • Staat in het dossier vermeld welke vaccinaties ik vroeger heb gekregen via de GGD?
  Helaas hebben wij geen informatie in het dossier over de vaccinaties die via de GGD zijn gegeven. U kunt hiervoor contact opnemen met de GGD.
 • Wanneer ontvang in de uitnodiging voor de griepvaccinatie?
  Als u in aanmerking komt voor de gratis griepvaccinatie ontvangt u in oktober de uitnodiging.
 • Voor wie is de griepvaccinatie?
  De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder en mensen met long- of hartaandoeningen. zwangere vrouwen en mensen met een cochleair implantaat krijgen ook een uitnodiging.
 • Hoe werkt de griepvaccinatie
  De griepvaccinatie leert uw lichaam om zich te verdedigen tegen het griepvirus. Daardoor herkent uw lichaam het griepvirus bij een infectie. Dit maakt de kans om griep te krijgen kleiner. Het kan zijn dat u toch griep krijgt. De griepprik zorgt er dan voor dat u minder ernstig ziek wordt. De griepprik is een veilig vaccin met weinig bijwerkingen. Er is al jarenlange ervaring met de griepprik. U kunt geen griep krijgen van de griepprik. Bekende bijwerkingen zijn: pijn, roodheid of een lichte zwelling op de plaats van de prik (de bovenarm). Dit gaat binnen 1 tot 2 dagen vanzelf over. Het is dus van belang dat vanaf 16 jaar de contactgegevens goed in het dossier staan (zoals o.a. mobiele telefoonnummer en e-mailadres)
 • Ik heb geen indicatie voor de griepvaccinatie, maar ik wil hem wel graag hebben. Is dat mogelijk?
  U kunt op eigen verzoek een griepvaccinatie krijgen, hier zijn echter wel kosten aan verbonden. U kunt contact opnemen met de assistente om deze aan te vragen. De assistente zorgt dat er een recept gestuurd word naar uw apotheek en maakt gelijk met u een afspraak op het spreekuur. Bij de apotheek moet u de vaccinatie betalen. Op het spreekuur voor het zetten van de vaccinatie betaald u 25euro voor het geven van de vaccinatie.
 • Wanneer krijg ik de uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie?
  In het najaar van 2023 krijgen alle mensen die in dat jaar 63 tot en met 66 jaar worden (1-1-1957 t/m 31-12 1960) een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenvaccinatie. De pneumokokkenvaccinatie werkt vijf jaar. Deze vaccinatie word tegelijk gegeven tijdens uw afspraak voor de griepvaccinatie.

Medicatie

 • Hoe kan ik een (herhaal)recept krijgen?
  U wordt toegewezen aan een apotheek vanaf het moment dat wij u inschrijven. Dit betekent dat elk recept daar digitaal naartoe wordt gestuurd. Een herhaalrecept is voor medicijnen die u recent heeft gebruikt. U kunt een herhaalrecept aanvragen via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Als u uw medicatie niet in de lijst ziet staan, kunt u een bericht sturen naar de arts. U kunt uw herhaalrecept ook aanvragen door te bellen met onze receptlijn. Deze lijn is 24/7 bereikbaar en wordt afgeluisterd door de apotheek. Vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum, evenals de naam en dosering van de medicatie.
 • Waarom zie ik medicijn X niet in mijn lijst op MedGemak/MijnGezondheid.net?
  U kunt alleen de chronische medicatie herhalen die u elke 3 maanden opnieuw ontvangt of recent zijn voorgeschreven. Medicatie die u niet chronisch krijgt of waarvan de datum van voorschrijven al wat langer geleden is, moet u via de assistente telefonisch aanvragen.
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn chronische medicatie automatisch wordt herhaald?
  Als u wilt dat chronische medicatie automatisch wordt herhaald dan kunt u dat aangeven bij uw apotheek. De apotheek kan de automatische herhaalservice activeren.

Klachten

 • Ik ben niet tevreden over de zorg. Waar kan ik terecht met mijn klacht?
  Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar onze huisartsen stellen het op prijs om te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen. In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts medisch gezien correct was, kan hij of zij u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.
 • Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
  Als het gesprek met de huisarts niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alle huisartsenpraktijken en huisartsenposten zijn aangesloten bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Vraag aan de assistente of de huisarts bij welke regionale klachtenfunctionaris u terecht kunt. De klachtenfunctionaris gaat met beide partijen in gesprek en probeert via bemiddeling tot een oplossing te komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. U moet uw klacht schriftelijk indienen. Het is verstandig om ook op het formulier te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts of betrokken medewerker of een gewenste verbetering in de organisatie.
 • Geschillencommissie
  Meestal komt u met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris wel tot een oplossing. Mocht dat helaas niet zo zijn, dan kunt u naar een landelijk erkende klachten- en geschillencommissie toe, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Onze huisartsen zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt uw klacht bij hen indienen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en uit leden namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht, kijk dan op de website van Adviespunt Zorgbelang.

Privacy en beroepsgeheim

 • Wat is beroepsgeheim?
  Beroepsgeheim betekent dat je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep over de patiënt te weten bent gekomen. Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om u en de samenleving te beschermen. Een patiënt met psychische klachten of een verslaving bijvoorbeeld, moet zich vrij voelen zorg te vragen. Het beroepsgeheim is niet alleen een juridische regel, maar ook een ethische norm, die de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt (een waarde) beschermt.
 • Wanneer mag een arts het beroepsgeheim doorbreken?
  Er zijn drie situaties waarbij een arts het beroepsgeheim mag doorbreken:
  • Als de patiënt daarvoor toestemming geeft.
  • Als de arts wettelijk verplicht is om bepaalde informatie naar buiten te brengen (bijvoorbeeld als de patiënt een besmettelijke ziekte heeft).
  • Als de arts in een conflict van plichten zit. Dit speelt bijvoorbeeld bij sommige situaties van kindermishandeling. In een dergelijk geval mag de arts het beroepsgeheim alleen doorbreken bij uiterste noodzaak en als er geen andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden. Bij zo’n conflict van plichten moet de arts dus een eigen ethische afweging maken.
 • Tot welke leeftijd hebben ouders recht op inzage van mijn medisch dossier?
  Een huisarts mag met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts, in overleg met het kind, of hij de ouders inlichtingen geeft. Vanaf 16 jaar hebben ouders geen recht meer op inzage van het medisch dossier.
 • Kan ik aan de balie privacygevoelige informatie delen?
  U mag aan de balie vragen stellen aan de assistente. Echter kunnen wij aan de balie uw privacy niet voldoende waarborgen. U kunt bij de assistente aan de balie vragen of u haar even kan spreken in een aparte ruimte.
 • Mag mijn werkgever contact met de huisarts opnemen om meer informatie te krijgen over mijn medische situatie?
  Uw werkgever mag geen informatie opvragen bij uw huisarts. Alleen de bedrijfsarts mag medische informatie inwinnen bij uw huisarts, en dan alleen met uw expliciete, schriftelijke, toestemming. Vanwege het beroepsgeheim zal uw huisarts nooit informatie over u verstrekken aan derden zonder toestemming.