Veilig Incidenten Melden (VIM)

  • Algemeen
  • De toedracht
  • Aanbevelingen

Algemene gegevens

Dit is het mensnummer uit Medicom. Dus NIET het BSN invullen.
Indien van toepassing: de betrokken leverancier