Inschrijven controlegroep proef thuismeten

Wij zijn (in samenwerking met het LUMC) in december gestart met de proef Thuismeten. Door gebruik te maken van apparatuur, zoals bloeddrukmeters, willen we de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten verbeteren.

Om de proef te laten slagen willen we een groep samenstellen die geen gebruik maakt van de thuismeetapparatuur: de controle groep.

Wat houdt meedoen als controle persoon in?

Duur onderzoek: 1 jaar
U krijgt: 2 x een vragenlijst (aan het begin en na 1 jaar)
Duur invullen vragenlijst: 30-60 minuten (u hoeft de vragenlijst niet in een keer te doen. U kunt hem wegleggen en oppakken wanneer u wilt).

Bent u iemand die geen gebruik maakt van de thuismeetapparatuur? En wilt bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Meld u zich dan aan via onderstaand formulier.

Uw deelname helpt ontzettend bij onderzoek naar het verbeteren van de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Heel hartelijk dank!