Uw dossier inzien

Via mijngezondheid.net

U kunt via mijngezondheid.net heel eenvoudig uw dossier inzien. Online inzage in het medisch dossier kan u helpen om zelf meer invloed te krijgen op uw gezondheid en leefstijl.

Inloggen Meer informatie

U kunt ook de app van mijngezondheid.net (medgemak) downloaden:

MedGemak App
MedGemak App


Meer informatie


Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week. Als u de kopieën ophaalt, vragen wij u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tip: u bent niet verplicht medische gegevens te delen, dus ook niet met uw werkgever.