Enquête gezamenlijk spreekuur Huisarts en Fysiotherapeut

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?: